Tato stránka se snaží poskytnout odpovědi na často kladené otázky. Pokud chcete zodpovědět jakoukoli otázku, která není zodpovězena na této stránce, kontaktujte prosím Vašeho lokálního provozovatele, pohřební službu, nebo nám napište e-mail – rádi Vám Vaše otázky zodpovíme. Při čtení tohoto materiálu bychom Vás chtěli požádat o ohodnocení otázek, které jsou podle Vašeho mínění důležité. 

Jak je zaručeno, že se popel nesmísí s popelem jiné osoby?
  Kremační pec je konstruovaná tak, že do ní může být umístěna pouze jedna rakev. Tímto probíhá každá kremace 100 % odděleně a nemůže dojít ke smísení popela.

Je rakev doopravdy spálena?
  Ano, samozřejmě.

Je kremace levnější než pohřeb?
  Principiálně ano. Náklady na nový hrob jsou mnohem vyšší než náklady na kremaci. Místo v urnovém háji potřebuje mnohem menší plochu než hrob a je tím pádem levnější.

Je kremace hospodárná a ekologicky příznivá?
  Ano. Všechny naše krematoria jsou vybaveny spalovací komorou a moderní filtrační technikou. Filtry zabraňují uniku nebezpečných emisí splňují v Německu velice přísné normy. Mnohé emise jsou trvale kontrolovány našim systémem 24 hodin denně.  Kromě našich kontrol jsou emise pravidelně kontrolovány nezávislými institucemi, například regionálním úřadem pro životní prostředí.

Mohu navštívit krematorium, abych si udělal/a vlastní dojem?
  Ano, samozřejmě. Rádi Vás u nás přivítáme. Prosím domluvte si termín návštěvy s vedením krematoria. Obecně Vás naši zaměstnanci mohou provést i bez ohlášení, ovšem pouze v dobu, kdy se nekoná smuteční obřad. Kontakty na naše krematoria najdete na našich webových stránkách (viz umístění).

Co se děla v krematoriu?
  Rakev je převážně doručena pohřební službou, u některých pohřebních služeb vyzvedáváme rakve sami. Občas si přejí pozůstalí rozloučení v krematoriu. V tomto případě mohou nést rakev do smuteční místnosti sami. Rakev je pak vystavena na centrálním místě, obklopena věnci, květinami a svíčkami. Poté co pozůstalí usednou, začíná smuteční obřad.

Co se stane s rakví po tom, co odejdou pozůstalí?
  Rakev bude uložena do chladící komory krematoria do doby, než bude zpopelněna. Jméno zesnulého bude vícekrát ověřeno se všemi nutnými doklady potřebnými pro kremaci. Při tom je jméno zesnulého připevněno na tabulce k rakvi. Dále dostane každá rakev požáru odolný šamotový kámen s jednoznačným identifikačním číslem. Tento číselně označený kámen při kremaci neshoří a umožní jednoznačnou identifikaci zesnulého.

Jak přesně probíhá kremace?
  Rakev je zavedena do pece. Kremace trvá v průměru 90 minut. Tato doba může být odlišná (60–120 minut), záleží na typu pece, materiálu rakve, a váze zesnulého.   Po kremaci jsou hrubé částice rozemlety na jemný popel ve speciálním zařízení.
Co se stane s popelem?
  Krematorium nebo pohřební služby uschovávají popel pozůstalého do doby, než pozůstalí rozhodnou o dalším postupu.

U jakých náboženství je kremace povolena?
  Kremace je povolena u většiny křesťanských církví včetně římskokatolické církve. Dále je kremace akceptována u hinduistů, sikhů, buddhistů, pársů a dalších náboženství.

Jsou náboženství, které zakazují kremaci?
  Ano. Kremace není povolena u ortodoxních křesťanu, ortodoxních židů, a muslimů.

Existují speciální opatření před zahájením kremace?
  Ano. Pohřební služby musí zkontrolovat a zaručit správnost všech nutných dokumentů. Dále musí být odstraněn srdeční stimulátor (kardiostimulátor).

Musejí být odstraněny i šperky?
  Není potřeba odstraňovat šperky. Upozorňujeme, že šperky již nejsou použitelné po kremaci a musí být odděleny od kremačních pozůstatků. Některé materiály jako například sklo, kovy (které nejsou připevněné k tělu), elektrické přístroje, baterie a plast, by neměli být přiloženy do rakve. Tyto materiály nejsou vhodné ke kremaci a vytvářejí škodlivé emise.

Mohu si vybrat mezi náboženským obřadem a civilním?
  Ano, samozřejmě.

Co mohu dělat s popelem zesnulého?
  Popel může být uložen do rodinné hrobky, kolumbária, nebo do urnového háje. Dále může být popel rozprášen na k tomu určených místech na hřbitově. Je také možné rozprášit popel v moři, při takzvaném mořském pohřbu.

Mohu se rozhodnout pro smuteční obřad v krematoriu?
  Ne každé krematorium má smuteční síň. Prosím podívejte se na webové stránky Vámi vybraného krematoria.

Může být popel poslán do jiného regionu nebo do jine země?
  Ano, bez problému – toto Vám můžeme garantovat. Můžete se také zeptat Vaší pohřební služby.

Řídí se krematoria procesními pravidly?
  Ano. Dodatečně je většina našich krematorii členem “RAL Gütegemeinschaft für Krematorien“ (společnost pro jakost krematorií) a členem spolku pro krematoria v Německu („Die Feuerbestattungen“). Jako členové těchto spolků dodržujeme ještě vyšší kvalitu, než vyžaduje zákon. Nezávislý člen „RAL Gütegemeinschaft für Krematorien“ dává certifikaci pouze vybraným krematoriím, a tyto krematoria jsou pravidelně kontrolovány.
Když zemřu, rád/a bych byl/a zpopelněn/a. Na co bych měl/a včas pomyslet?
  Doporučujeme Vám abyste si včas vybrali pohřební službu, která Vám vyhovuje. To Vám umožní splnění všech Vašich požadavku a přání o pohřbu -  i po Vaší smrti. Informujte také Vaše blízké. Ideálně můžete zanechat psaný dokument, že si přejete kremaci.
POZOR: Nezapisujte toto pouze do Vaší závěti, protože závěť může být někdy otevřena po Vašem pohřbu.

Máte nějakou otázku, která není výše uvedena? Prosím neváhejte a zeptejte se nás. Rádi Vám pomůžeme. Kliknete zde (Kontakt)!