Ta strona spróbuje odpowiedzieć na pytania, które często słyszymy podczas osobistych rozmów. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą postawić dodatkowe pytania, proszę się skontaktować z jednym z naszym lokalnych kierowników krematorium, lokalnym przedsiębiorcą pogrzebowym lub proszę przesłać nam maila. Proszę też zagłosować na pytanie, które wydaje się Państwu najważniejsze.

W jaki sposób zostaje zabezpieczone, że prochy zmarłych nie zostaną wymieszane?
  Piec krematoryjny jest w taki sposób skonstruowany, że jednocześnie tylko jedna trumna może zostać do niego wprowadzona. W ten sposób każda kremacja jest w 100% oddzielnie przeprowadzona i nie dochodzi do wymieszania prochów.

Czy trumna rzeczywiście też jest skremowana?
  Tak, oczywiście.

Czy kremacja jest tańsza niż pochówek tradycyjny?
  Zasadniczo tak. Koszty nowego, tradycyjnego grobu są istotnie wyższe niż koszty kremacji. Grób na urnę potrzebuje znacznie mniejszą powierzchnię niż tradycyjny grób i dlatego jest istotnie tańszy.

Czy kremacja jest przyjazna dla środowiska?
  Tak. Wszystkie nasze krematoria są wyposażone w komorę dopalającą i nowoczesną instalację filtrującą. Filtry uniemożliwiają wydostanie się  na zewnątrz szkodliwych substancji i ich emisja jest wielokrotnie niższa, niż to dopuszczają bardzo surowe niemieckie normy. Emisja wielu substancji jest ciągle bezpośrednio nadzorowana. Oprócz tego regularnie przeprowadzane są dodatkowe pomiary przez niezależne instytucje jak np. regionalny wydział ochrony środowiska.

Czy mogę obejrzeć krematorium aby wyrobić sobie na jego temat własne zdanie?
  Tak, oczywiście. Jesteście Państwo serdecznie zaproszeni do odwiedzenia nas. Po prostu proszę uzgodnić termin odwiedzin z kompetentnym kierownikiem krematorium. Ogólnie nasi pracownicy zapewnią Państwu wgląd w pracę firmy, o ile to nie koliduje z uroczystościami pogrzebowymi lub też innymi obowiązkami.  Kompetentnego partnera możecie Państwo znaleźć na indywidualnej stronie internetowej krematoriów. (lista oddziałów)

Co się dzieje w krematorium?
  Trumna zostaje najczęściej dostarczona przez firmę pogrzebową. Od niektórych firm pogrzebowych sami odbieramy trumny. Czasami bliscy życzą sobie uroczystość pogrzebową w Krematorium. Może się zdarzyć, że sami wniosą trumnę na halę pogrzebową. Trumna zostaje ustawiona w centralnym miejscu – najczęściej na podwyższeniu, w otoczeniu kwiatów i świec i uczestnicy uroczystości zajmują miejsce na krzesłach. Wtedy rozpoczyna się uroczystość pogrzebowa. 

Co dzieje się z trumną po opuszczeniu krematorium przez uczestników uroczystości?
  Do czasu przeprowadzenia kremacji trumna zostaje przetransportowana do chłodni w krematorium. Nazwisko zmarłego zostaje wielokrotnie porównane z dokumentami koniecznymi do przeprowadzenia kremacji. Na trumnie zostaje umieszczona tabliczka z nazwiskiem. Oprócz tego do trumny przed kremacją dołączony zostaje odporny na ogień kamień szamotowy z numerem identyfikacyjnym. Kamień ten nie ulega spaleniu i potwierza przyporządkowanie prochów do zmarłego.

Co dokładnie dzieje się podczas procesu kremacji?
  Trumna wjeżdża do pieca. Kremacja trwa przeciętnie 90 minut. Czas ten jednak jest mocno zróżnicowany (między 60 a 120 minut) w zależności od modelu pieca, materiału trumny, wagi i składu ciała zmarłego. Po kremacji większe fragmenty prochów zostają rozdrobnione w specjalnym młynku na drobny pył. W końcu prochy wypełniają urnę i zostaje ona zapieczętowana.

Co potem dzieje się z prochami?
  Początkowo krematorium bądź firma pogrzebowa zachowują prochy, aż rodzina zadecyduje, co dalej z nim się stanie.

W jakich religiach dozwolona jest kremacja?
  Kremacja jest dozwolona w większości kościołów katolickich, włącznie z kościołem rzymsko-katolickim. Oprócz tego kremacja jest akceptowana przez Sikhów, Hindusów, Buddystów, Parsów i wiele innych religii.
 

Czy są religie zabraniające kremacji?
  Kremacja jest zabroniona przez ortodoksyjnych chrześcijan, ortodoksyjnych Żydów i muzułmanów.

Czy są specjalne wymogi zanim przeprowadzona zostanie kremacja?
  Tak, firma pogrzebowa powinna zabezpieczyć wszystkie konieczne dokumenty. Oprócz tego należy wcześniej usunąć rozrusznik serca.

Czy musi zostać wcześniej usunięta biżuteria?
  Nie jest konieczne usunięcie biżuterii. Należy jednak wskazać, że elementy biżuterii po kremacji nie nadają się do użytkowania i należy je usunąć z popiołu. Niektóre materiały jak np. szkło, większe elementy metalowe, które nie są połączone z ciałem, urządzenia elektroniczne, baterie, większe ilości plastiku nie należy wkładać do trumny. Z jednej strony wpływają one negatywnie na proces kremacji, a z drugiej strony prowadzi to do niepotrzebnych emisji.

Czy mogę wybrać pomiędzy religijnymi i nie religijnymi ceremoniami?
  Tak, oczywiście.

Co mogą zrobić z prochami po zmarłym?
  Prochy mogą być pogrzebane w rodzinnym grobowcu, kolumbarium lub grobowcu dla urn. Oprócz tego prochy mogą zostać rozsypane na wyznaczonym na cmentarzu miejscu. Również pochówek na morzu, tzn. rozsypanie prochów na otwartym morzu jest możliwe.

Czy mogę się zdecydować na uroczystość pogrzebową w krematorium?
  To jest zależne od krematorium. Proszę spojrzeć na stronę internetową wybranego krematorium.

Czy prochy mogą zostać przesłane w inny region lub do innego kraju?
  Tak, możemy to dla Państwa zaaranżować – zupełnie bezproblemowo. Możecie też Państwo poprosić o pomoc firmę pogrzebową.

Czy kremacja podlega praktycznym regułom postępowania?
  Tak. Oprócz tego większość naszych krematoriów jest członkiem RAL - jednostki certyfikującej krematoria i członkiem Izby „Kremacje”. Członkowie w powyżej wymienionych instytucjach stawiają sobie wyższe wymagania niż wymaga tego prawo. Niezależna RAL – jednostka certyfikująca krematoria przyznaje certyfikaty tylko niektórym krematorium i są one regularnie sprawdzane pod względem różnych kryteriów.

Chcę zostać skremowany. O czym powinienem we właściwym czasie pomyśleć?
  Zachęcamy do wcześniejszego odwiedzenia firmy pogrzebowej, której ufacie. To umożliwi, również po Państwa śmierci, realizację wszystkich życzeń. Proszą poinformować o tym również swoich najbliższych. W idealnym wypadku proszę zostawić odręcznie napisaną dyspozycję odnośnie życzenia skremowania. Przezornie: proszę nie pisać o tym tylko w testamencie, ponieważ często zostaje on otwarty już po pogrzebie.

Macie Państwo pytanie, które nie zostało postawione lub niewystarczająco dopowiedziane? Proszę nas o tym poinformować. Proszę kliknąć tutaj (do strony kontaktowej)!