Spółka Pegasusus jest właścicielem lub spółką zarządzającą licznych krematoriów w Niemczech i w Luksemburgu. Zapewniamy płynny przebieg każdej pojedynczej kremacji zmarłego. Naszym nadrzędnym celem jest wyjście naprzeciw różnym potrzebom ludzi: dotyczy to w równej mierze bliskich zmarłego, przedsiębiorcy pogrzebowego i naszych współpracowników.  Każdy człowiek jest indywidualnością i jedynym w swoim rodzaju. Próbujemy przystosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb, po to by oferować najwyższą jakość usług  i umożliwić bliskim godne pożegnanie zmarłego.  Zwracamy przy tym ogromną uwagę na długotrwałe relacje i  nieszkodliwości dla środowiska i ciągle próbujemy poprawiać  naszą ofertę nowymi i innowacyjnymi metodami.