Misja:
Kremacja ofiaruje ludziom  dużą różnorodność opcji. Wspieramy ich wykorzystanie  i zachęcamy bliskich zmarłego do korzystania z indywidualnych rozwiązań. Gwarantujemy punktualne przekazanie skremowanych szczątków i chętnie realizujemy specjalne wymagania. Dotrzymujemy słowa.
Postrzegamy siebie jako usługodawcę i postępujemy zgodnie z następującym motto: klient nasz pan.
Dajemy z siebie wszystko, by kształtować ostatnie pożegnanie tak pięknie jak to jest możliwe.


Wizja:

Z całego serca dążymy do tego aby kontynuować pełną zaufania współpracę z naszymi klientami także w przyszłości. W szybko zmieniającym się  i globalnie powiązanym świecie próbujemy uczyć się  od innych - na naszym własnym rynku jak również od innych branż. Dlatego jest dla nas bardzo ważnym badanie  przyszłych trendów, rozwijanie odpowiedzialnych strategii  i postępowanie zgodne z nimi. Oznacza to, że ciągle się rozwijamy, aby móc działać  na międzynarodowym poziomie.  Właściwie naszą wizją jest świadome i sensowne podołanie wyzwaniom. To podwyższa społeczno-ekonomiczną użyteczność  i jest korzystne dla wszystkich stron: naszych klientów, naszych współpracowników, naszego środowiska i całego społeczeństwa jako całości.